KV
สายพาน
รับออกแบบสายพานตามการใช้งานหน้างาน มีทั้งแบบ ROLLER CONVEYOR, PVC BELT, PU BELT, MODULAR BELT สามารถสร้างตามขนาดกว้าง X ยาว ตามที่ลูกค้าต้องการ
สายพาน



frontshock
Converyor
สายพานลำเลียง แบบปรับรอบความเร็วได้ตาความต้องการและสามารถปรับความสูงได้ตามการใช้งาน
เนื้อสายพานเป็นชนิด PVC สายพานทำมาจากสแตนเลสแท้ไม่เป็นสนิม
Disc-brake
Converyor
สายพานลำเลียง แบบปรับรอบความเร็วได้ตาความต้องการและสามารถปรับความสูงได้ตามการใช้งาน
เนื้อสายพานเป็นชนิด PVC สายพานทำมาจากสแตนเลสแท้ไม่เป็นสนิม
belt2 belt3 belt4 belt5 belt6