KV
Inkjet Printer
เครื่องพิมพ์ KGK จากประเทศญี่ปุ่น ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี GUTTUR SEALING ลดการล้างหัวพิมพ์ และสามารถปิดเครื่องเป็นเวลานาน มีระบบเซนเซอร์ตรวจจับอัตโนมัติจากประเทศญี่ปุ่น
frontshock
PAPER STICKER
สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 4 บรรทัด @ font 5x5 dots
สามารถพิมพ์วันที่ เวลา แบบอัตโนมัติ
สามารถพิมพ์ตัวเลขจำนวนนับ
รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด (EAN13 , CODE 39 etc. )
พิมพ์ชื่อสินค้า (สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 512 ตัวอักษร)
พิมพ์ล็อตสินค้า โลโก้สินค้า
สามารถพิมพ์รหัสกะได้
Disc-brake
PP STICKER
เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง
สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 6 บรรทัด @ font 5x5 dots
สามารถพิมพ์วันที่ เวลา แบบอัตโนมัติ
สามารถพิมพ์ตัวเลขจำนวนนับ
รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด (EAN13,CODE 39 etc.)
บาร์โค้ดแบบ QR /บาร์โค้ดแบบ 2D
พิมพ์ชื่อสินค้า (สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 512 ตัวอักษร)
พิมพ์ล็อตสินค้า โลโก้สินค้า
สามารถพิมพ์รหัสกะได้
DIRECT THERMAL STICKER
สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 6 บรรทัด @ font 5x5 dots
สามารถพิมพ์วันที่ เวลา แบบอัตโนมัติ
สามารถพิมพ์ตัวเลขจำนวนนับ
รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด (EAN13,CODE 39 etc.)
บาร์โค้ดแบบ QR /บาร์โค้ดแบบ 2D
พิมพ์ชื่อสินค้า (สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 512 ตัวอักษร)
พิมพ์ล็อตสินค้า โลโก้สินค้า
สามารถพิมพ์รหัสกะได้
ccs-r-1 ccs-r-2 ccs-r-3 ccs-r-4 ccs-r-5