KV
ริบบอน/หมึก
RIBBON สำหรับเครื่องพิมพ์ THERMAL TRANSFER ทุกประเภท ทั้งแบบ FACE IN และ FACE OUT มีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จะทำการพิมพ์ สามารถพิมพ์ได้บน PP FILM, PET FILM, PE FILM หรือวัสดุที่มีผิวเรียบแบน ยกเว้นประเภทโลหะทุกชนิด สามารถสั่งตัดได้ตามความต้องการ ทั้งขนาดหน้ากว้างและความยาวที่จะใช้งาน
Ribbonfrontshock
WAX
ส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภท
flat head technology
เหมาะกับงานพิมพ์วัสดุที่มีผิวออกด้าน เช่น กระดาษ,สติ๊กเกอร์แบบด้าน,กล่องผิวมัน เป็นต้น
Disc-brake
WAX/RESIN
เหมาะกับเครื่องพิมพ์ thermal transfer ทุกประเภท
เหมาะกับงานพิมพ์วัสดุที่มีผิวเรียบและ ผิวมันเล็กน้อย เช่น PP film, PE film,สติ๊กเกอร์ชนิดกึ่งมันกึ่งด้าน เป็นต้น ในทุกเบรก
RESIN
เหมาะกับเครื่องพิมพ์ thermal transfer ทุกประเภท
เหมาะกับงานพิมพ์วัสดุที่มีผิวมันมาก เช่น PET film, laminate film, กระดาษ foil เป็นต้น
INK


frontshock
INK
เหมาะกับเครื่องพิมพ์ thermal transfer ทุกประเภท
เหมาะกับงานพิมพ์วัสดุที่มีผิวมันมาก เช่น PET film, laminate film, กระดาษ foil เป็นต้น
Disc-brake
CN55Y make up
เหมาะกับเครื่องพิมพ์ thermal transfer ทุกประเภท
เหมาะกับงานพิมพ์วัสดุที่มีผิวมันมาก เช่น PET film, laminate film, กระดาษ foil เป็นต้น
CN55 Black Ink
เหมาะกับเครื่องพิมพ์ thermal transfer ทุกประเภท
เหมาะกับงานพิมพ์วัสดุที่มีผิวมันมาก เช่น PET film, laminate film, กระดาษ foil เป็นต้น
tank
CP8003 Blue
เหมาะกับเครื่องพิมพ์ thermal transfer ทุกประเภท
เหมาะกับงานพิมพ์วัสดุที่มีผิวมันมาก เช่น PET film, laminate film, กระดาษ foil เป็นต้น
M550 Black lnk
เหมาะกับเครื่องพิมพ์ thermal transfer ทุกประเภท
เหมาะกับงานพิมพ์วัสดุที่มีผิวมันมาก เช่น PET film, laminate film, กระดาษ foil เป็นต้น
stay
T550 make up
เหมาะกับเครื่องพิมพ์ thermal transfer ทุกประเภท
เหมาะกับงานพิมพ์วัสดุที่มีผิวมันมาก เช่น PET film, laminate film, กระดาษ foil เป็นต้น
tank
Ink-AT08
เหมาะกับเครื่องพิมพ์ thermal transfer ทุกประเภท
เหมาะกับงานพิมพ์วัสดุที่มีผิวมันมาก เช่น PET film, laminate film, กระดาษ foil เป็นต้น
Solvent-AT08
สำหรับล้างหมึกประเภท MEK BASE
ตัวทำละลายหมึก เจือจางความเข้มข้น ของตัวน้ำหมึก
มีหลากหลายเบอร์ตามประเภทใช้งาน เช่น ใช้สำหรับเติมเครื่องพิมพ์ หรือใช้ สำหรับล้างหมึก MEK BASE
stay
SOLVENT
สำหรับล้างหมึกประเภท MEK BASE
ตัวทำละลายหมึก เจือจางความเข้มข้น ของตัวน้ำหมึก
มีหลากหลายเบอร์ตามประเภทใช้งาน เช่น ใช้สำหรับเติมเครื่องพิมพ์ หรือใช้ สำหรับล้างหมึก MEK BASE
stay
IPA
คุณภาพสูง
สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
ใช้ล้างหัวพิมพ์ thermal transfer printhead
มีเอกสารความปลอดภัย (MSDS) รวมถึง COA ประกอบให้ทุก LOT การผลิต