KV
PRECITION PART
รับออกแบบเดินท่อและระบบชของโรงงาน
DIRECT THERMAL STICKER
รับออกแบบเดินท่อ stainless ในไลน์ผลิต รวมถึงงานเชื่อม งานรื้อ งานย้าย งานซ่อม modify ไลน์ท่อ stainless ในโรงงาน ออกแบบระบบ CIP ของโรงงานอาหารและงาน hygine โดยช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะทาง ช่างฝีมือมีใบ certificate รับรอง งานทุกคน และมีการส่ง test ฝีมือในการเชื่อมทุกปีเพื่อให้งาน ลูกค้าออกมามีคุณภาพสูงสุด ในราคาย่อมเยาว์ เป็นการเพิ่มกำลัง การผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและระยะคืนทุนไว